Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van N'accent wordt de klant geacht akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door N'accent aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. De vermelde prijzen in de webshop zijn exclusief verzendkosten. De prijzen kunnen ten alle tijde door N'accent worden gewijzigd.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden N'accent niet. N'accent is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod van te bedrukken textiel geldt steeds zolang de voorraad strekt bij de leverancier van N'accent en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door N'accent. N'accent kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Online aankopen

De e-commerce website van N'accent biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. U plaatst het gewenste artikel in uw winkelwagen, (let op dat u de nodige formaten aanvinkt en/of ons de nodige informatie verstrekt die wij nodig hebben om uw artikel in productie te stellen.) Vervolgens kiest u uw betaalwijze en kan u de bestelling plaatsen en betalen. Hierna ontvangt u van ons een bevestiging van uw bestelling met een ordernummer.

N'accent streeft er naar de bestelde artikelen zo spoedig mogelijk te leveren. Doch, gepersonaliseerde artikelen kunnen iets langer duren omdat wij geen stock hanteren.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via overschrijving
  • via bankkaart

N'accent is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

De levering gebeurt door B-Post voor verzending binnen België en door Post NL voor verzending naar Nederland en dit uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld en onmiddellijk worden gemeld aan N'accent.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Als de klant beeldmateriaal aan N'accent aanlevert, gaan wij ervan uit dat dit beeldmateriaal rechtmatig verkregen is en de klant voldoet aan de eisen mbt auteursrechten. N'accent kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden:

Als u uw eigen ontwerp levert voor de productie van een artikel, dient u ervoor te zorgen dat u bevoegd bent om dat te doen. U moet garanderen dat de afbeeldingen door u gebruikt mogen worden en dat de artikelen die wij met uw afbeeldingen zullen produceren voor prive-gebruik zal worden gebruikt. N'accent mag de productie afwijzen wanneer de afbeelding illegaal geproduceerd is of als er een reden is om te vermoeden dat de productie de rechten van derden zou kunnen schaden. In geval van overtreding van de wetten op het auteursrecht of andere industriële eigendomsrechten van derde partijen samenhangend met het gebruik van een koper, zal de koper de verkoper vrijwaren van alle claims die de oorspronkelijke eigenaar eventueel zal handhaven.

N'accent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (op lichamelijk of materieel/immaterieel vlak), die het gevolg zou zijn van verkeerd gebruik van de door ons verkochte producten. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan bij opbrengen of verwijderen van het product.

Drukwerk kleuren kunnen afwijken van de kleuren die u op het beeldscherm ziet.

Artikel 7: Omruilen of terugsturen

De meeste artikelen van N'accent worden speciaal voor u op maat gemaakt. Wij hanteren geen stock. De wettelijke zichtgarantie heeft als uitzondering: op bestelling gemaakte goederen. Omruilen of terugsturen is daarom niet mogelijk.

Gaat het toch om een artikel dat onder het herroepingsrecht valt dan gelden volgende:

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt N'accent zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 8: Kortingsbonnen

Kortingsbonnen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. In geval van annulering van een bestelling betaald met een kortingsbon, heeft de koper geen recht op contanten retour.